Gezondheidsrecht in de praktijk


Fysiek
€ 299,-
Datum: Zondag 31 december 2023
Tijd: 09:30 - 16:45u
Locatie: Amsterdam
Docenten: Mr. drs. Shirin Slabbers, Mr. Jacqueline de Vries

Algemene informatie

In deze cursus zullen Shirin Slabbers en Jacqueline de Vries de meest voorkomende juridische aspecten behandelen die spelen in een fysiotherapeutenpraktijk. Zij zullen onder andere ingaan op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, informatieverstrekking, het toestemmingsvereiste en het beroepsgeheim. 

Verder zal in deze cursus uitgelegd worden wat een fysiotherapeutenpraktijk moet regelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal worden ingegaan op de rechten van de patiënt ten opzichte van het dossier en hoe de fysiotherapeut hieraan kan voldoen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de tuchtprocedure en wat een fysiotherapeut kan doen bij een aansprakelijkheidstelling, incident of calamiteit. 

Tijdens de cursus krijgt u praktische tips en tricks. Er is voldoende ruimte om tijdens de bijeenkomst uw concrete vragen te stellen. Beide docenten zijn aanwezig gedurende de gehele cursus.

Leerdoelen:

Na het volgen van dit congres weet u:

  • bij wie (werknemer, zzp’er, eigenaar praktijk, medemaatschapslid) welke aansprakelijkheid ligt;
  • van wie u toestemming moet hebben om een minderjarige of wilsonbekwame meerderjarige patiënt te mogen behandelen;
  • wanneer vertegenwoordigers recht hebben op informatie over de minderjarige of wilsonbekwame meerderjarige patiënt;
  • wanneer welke informatie mag worden verstrekt aan derden (zoals Veilig Thuis, een gezinsvoogd, een nabestaande, de politie, toezichthouders als IGJ en zorgverzekeraars in geval van een controle) en welke verklaringen u wel en welke u niet mag verstrekken;
  • wat een praktijk moet regelen om aan de AVG te voldoen;
  • welke rechten en plichten patiënten of hun vertegenwoordigers hebben met betrekking tot het medisch dossier;
  • wat u kunt of moet doen bij een (tucht)klacht, aansprakelijkstelling, incident of calamiteit;

Overige informatie

De cursus zal verzorgd worden in het Aristo Meeting Centre te Amsterdam (sloterdijk). Het Aristo Meeting Centre is goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. De cursus bedraagt € 299,- (vrijgesteld van BTW) inclusief lunch en lesmateriaal (digitaal).

Aristo Meeting Centre
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

In aanvraag 6 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KRF/SKF)

Registers: Vrije deel

Programma

Datum: 31 december 2023
Tijd: 09:30 tot 16:45 uur

9.30 – 10.00 : Wie sluit een geneeskundige behandelingsovereenkomst en wie kan waarvoor aansprakelijk zijn? Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers

10.00 – 11.00 : Informatieverstrekking, toestemmingsvereiste en beroepsgeheim bij minderjarige en wilsonbekwame meerderjarige patiënten. Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers

11.00 – 11.30 : pauze

11.30 – 12.30 : Beroepsgeheim in het kader van (geneeskundige) verklaringen, als een nabestaande informatie opvraagt, ten opzichte van Veilig Thuis, jegens toezichthouders als IGJ en zorgverzekeraars, en als de politie of justitie informatie opvraagt. Mr. J. (Jacqueline) de Vries

12.30 – 13.15 : lunchpauze

13.15 – 14.05 : Wat moet een fysiotherapeutenpraktijk regelen om aan de AVG te voldoen? Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers

14.05 – 14.55 : Welke rechten heeft een patiënt ten opzichte van het dossier en hoe moet daaraan worden voldaan? Mr. J. (Jacqueline) de Vries

14.55 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.15 : Hoe om te gaan met klachten? Hoe verloopt een tuchtprocedure en de do’s en dont’s. Mr. J. (Jacqueline) de Vries

16.15 – 16.45 : Wat te doen bij een aansprakelijkstelling, incident of calamiteit. Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers

Docenten

Mr. drs. Shirin Slabbers

Mr. drs. Shirin Slabbers

Mr. drs. Shirin Slabbers heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daaraan voorafgaand heeft zij de studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Na haar studies heeft Shirin in de advocatuur gewerkt, is zij universitair docent geweest en is zij een eigen advieskantoor gestart op het gebied van het gezondheidsrecht. Dat heeft zij vele jaren gecombineerd met het werken voor een rechtsbijstandsverzekeraar en het lidmaatschap van diverse Raden van Toezicht en klachtencommissies. Allen in de zorg. 

Shirin werkt sinds 2019 voor de VvAA en sinds medio 2022 ook als coördinator van het Team Legal (dit is het team dat cliënten op betaalde basis bijstaat). Haar focus ligt op de civielrechtelijke kant van het gezondheidsrecht. Zij staat zorgverleners en zorgaanbieders niet alleen bij wanneer een geschil is ontstaan of dreigt te ontstaan, maar adviseert bijvoorbeeld ook bij het opzetten van een zorgorganisatie of over hoe een al bestaande zorgaanbieder aan bepaalde regelgeving kan voldoen. Naast de advisering en rechtsbijstand, geeft Shirin regelmatig lezingen en schrijft zij artikelen voor diverse tijdschriften en websites. Shirin is al jarenlang lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Mr. Jacqueline de Vries

Mr. Jacqueline de Vries

Mr. Jacqueline de Vries heeft de masters gezondheidsrecht en civiel recht aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Na een aantal (juridische) stages is Jacqueline in 2015 gestart in de gezondheidsrechtelijke advocatuur. In 2019 heeft Jacqueline de Grotius specialisatieopleiding gezondheidsrecht met cum laude resultaat afgerond. Tot en met 2022 heeft Jacqueline gewerkt bij een advocatenkantoor in Noord-Brabant als advocaat gezondheidsrecht. Jacqueline staat zorgaanbieders en individuele zorgverleners bij en adviseert hen over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Te noemen zijn patiëntenrechten en klachten, waaronder tuchtklachten, maar ook de bredere onderwerpen van samenwerkingsverbanden en governance in de zorg, kwaliteit en financiering van zorg, alsmede toezicht op de zorg. Jacqueline is naast haar werk als advocaat toezichthouder (commissaris) in de zorg, redactielid bij GZR-updates, lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en verzorgt als zij ‘de kans krijgt’ graag lezingen en scholingen voor zorgverleners of juristen in de zorg.

Niveau / Doelgroep

Niveau

Post HBODoelgroep

Fysiotherapeuten

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. Heeft u geen account, maak dan een ACCOUNT aan. Heeft u wel een account, dan kunt u hieronder inloggen.

Door het aanmaken van een account kunt u zich sneller inschrijven voor cursussen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, en heeft u toegang tot een persoonlijke leeromgeving met alle cursusinformatie.

Gerelateerde cursussen

© Copyright 2023 The Fysio Game | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling