Knieartrose


Fysiek
€ 349,- € 299,-
Datum: Maandag 11 december 2023
Tijd: 09:00 - 16:45u
Locatie: Amsterdam
Docenten: Dr. Jesper Knoop, Dr. Martin van der Esch, Dr. Dieuwke Schiphof, Arjan de Zwart PhD, Coreline Kloek PhD, Mariëtte de Rooij PhD, Dr. Geert van der Sluis, Wendy Walrabenstein, Dr. Erwin van Spil

Deelname op locatie: Indien u zich voor 11 oktober 2023 inschrijft betaalt u slechts € 299,- voor deze cursus in plaats van € 349,-

Algemene informatie

Artrose is met bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland die dit hebben een enorm probleem. Op dit moment is artrose de op 2 na meest voorkomende aandoening in Nederland, maar de inschatting is dat artrose binnen enkele decennia op nummer 1 zal staan. Knieartrose is samen met handartrose de meest voorkomende vorm van artrose. Hoewel knieartrose niet te genezen is, zijn er wel effectieve behandelingen om de klachten van artrose te verminderen, het fysiek functioneren te verbeteren en verdere verslechtering van het ziekteproces te vertragen. Fysiotherapie (bestaande uit voorlichting en oefentherapie) is naast goede voeding en pijnmedicatie de belangrijkste, bewezen effectieve behandeloptie. Dit betekent dan ook dat fysiotherapeuten een essentiële rol spelen bij knieartrose, namelijk om mensen zo goed en zo lang mogelijk te laten functioneren en om knievervangende operaties zo lang mogelijk of zelfs helemaal uit te stellen. 

Tijdens deze cursusdag komen de belangrijkste inzichten over knieartrose en de (fysiotherapie)-behandeling aan bod, door een gevarieerde groep aan sprekers. Ook gaat u enkele malen praktisch aan de slag om belangrijke vaardigheden aan te leren. Zo leert u hoe u adequaat een lichamelijk onderzoek moet uitvoeren en hoe u op een effectieve manier voorlichting en oefentherapie aanbiedt, voor verschillende (complexe) patiëntgroepen. Niet alleen het conservatieve traject, maar ook het pre- en postoperatieve traject komt hierbij aan de orde. Ook komt meerdere malen het belang van interdisciplinaire samenwerking aan bod. Tenslotte zullen ook experts op het gebied van goede voeding en van pijnmedicatie u de nieuwste inzichten op dat gebied presenteren.  

 Doelstellingen 

– de cursist weet de rol en werking van de belangrijkste conservatieve behandelopties van knieartrose (namelijk voorlichting, oefentherapie, gezonde voeding en pijnmedicatie) op basis van de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten

– de cursist (her)kent het ziekteproces van knieartrose 

– de cursist heeft praktische vaardigheden om bij een patiënt met knieklachten de klinische diagnose knieartrose te stellen

– de cursist weet hoe bij een patiënt met knieartrose op een effectieve wijze voorlichting en oefentherapie aangeboden dient te worden

– de cursist weet hoe hij de oefentherapie moet aanpassen om geschikt te maken voor complexie patiënten met comorbiditeiten en voor patiënten in het pre- en postoperatieve traject 

– de cursist weet hij hoe de oefentherapie op een ‘blended’ wijze kan aanbieden, dus deels via e-health

Overige informatie

De cursus zal verzorgd worden in het Aristo Meeting Centre te Amsterdam (sloterdijk). Het Aristo Meeting Centre is goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. De cursus bedraagt € 299,- (vrijgesteld van BTW), bij uw aanmelding voor 11 oktober 2023, daarna € 349,- inclusief lunch en lesmateriaal (digitaal).

Aristo Meeting Centre
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

In aanvraag 6 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KRF/SKF) en Kwaliteitsregister Paramedici

Registers: Algemeen

Programma

Datum: 11 december 2023
Tijd: 09:00 tot 16:45 uur

9.00 Welkom/programma
9.05 Achtergrond/stepped care
9.15 Knieartrose en het stellen van de diagnose
(incl. praktisch deel: uitvoering testen voor klinische diagnose)
Hoe verloopt het ziekteproces van knieartrose?
Hoe stel je de klinische diagnose (zowel ACR als NICE criteria) vast?
Is er een meerwaarde van beeldvormende diagnostiek?
10.15 Klinimetrie/behandeldoelen Welke PROMS en fysieke metingen worden geadviseerd?
Hoe zet je deze in voor je behandeling?
10.30 Pauze
11.00 Voorlichting
Welke informatie geef je je patiënt?
Hoe breng je dit?
Waar let je op?
11.30 Oefentherapie algemeen
Welke oefeningen zijn het best?
Welke intensiteit?
Waar let je op?
12.00 Vragen/discussie
12.15 Pauze/lunch
13.15 Oefentherapie blended/eHealth
Welke eHealth-vormen kunnen worden ingezet binnen oefentherapie?
Hoe zorg je dat de eHealth meerwaarde heeft?
13.45 Oefentherapie bij comorbiditeit (incl. praktisch deel m.b.v. casuistiek)
Welke comorbiditeiten komen veel voor?
Wanneer kun je wel/niet oefenen?
Hoe moet je oefentherapie aanpassen?
Hoe stem je dit af met medisch specialist/huisarts?
14.45 Pauze
15.15 Oefentherapie pre-/postoperatief
Waar bestaat je pre- en postoperatieve behandeling uit?
Wie behandel je wel en wie niet?
Hoe stem je af met orthopeed?
15.45 Rol van goede voeding
Wat is gezonde voeding?
Wat is een passend en evidence based voedingspatroon bij reumatische aandoeningen?
Hoe implementeer je dit in de praktijk?
16.15 Rol van pijnmedicatie
Welke medicijnen worden geadviseerd, met welke instructies?
Wat is de rol van intra-articulaire injecties?
16.45 Vragen/discussie

Docenten

Dr. Jesper Knoop

Dr. Jesper Knoop

Jesper Knoop is gepromoveerd onderzoeker. Hij heeft hij Bewegingswetenschappen en Fysiotherapie gestudeerd in Groningen. Hierna volgde een promotieonderzoek bij revalidatiecentrum Reade in Amsterdam (voorheen Jan van Breemen Instituut). Dit onderzoek richtte zich op kniestabiliteit en oefentherapie bij mensen met knieartrose. Sindsdien heeft hij als postdoc-onderzoeker meerdere onderzoeksprojecten uitgevoerd. Naast zijn functie als onderzoeker werkte Jesper als beleidsmedewerker wetenschaps- en richtlijnenbeleid bij het KNGF. Op dit moment werkt hij als senior-onderzoeker bij zowel de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN; lectoraat Werkzame factoren in de fysiotherapie in paramedisch handelen, de Vrije Universiteit (VU, afdeling Gezondheidswetenschappen) en het Amsterdam UMC (afdeling Epidemiologie en Biostatistiek). Zijn onderzoek richt zich op fysiotherapie bij allerlei musculoskeletale patiëntgroepen, waaronder, artrose, aspecifieke lage rugpijn, reumatoïde artritis, Ziekte van Bechterew en schouderpijn. Daarnaast geeft hij les in wetenschappelijk onderzoek en begeleidt hij studenten in hun afstudeeronderzoek op de HAN.

Dr. Martin van der Esch

Dr. Martin van der Esch

Martin van der Esch is lector van het lectoraat “interprofessionele zorg bij mensen met een chronische gewrichtsaandoening” van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) sinds 2018. Hij is fysiotherapeut, senior onderzoeker in Reade (Centrum voor Reumatologie en Revalidatie in Amsterdam), klinisch epidemioloog en hogeschool hoofddocent.  Sinds 2001 is hij onderzoeker op het gebied van artrose, met een focus op knie instabiliteit in relatie tot spierkracht, pijn, fysiek functioneren en beperkingen in activiteiten. Sinds 2008 is hij coördinator van de Amsterdam OA Cohort studie in Reade. Hij heeft ervaring met het uitvoeren van epidemiologische en biomechanische onderzoeken bij patiënten met knie- en/of heupartrose en RA. Hij is betrokken bij diverse reumatologische en revalidatie studies zoals de eRAC studie waar onderzoek naar cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met RA centraal staat en diverse professionals betrokken zijn. Verder is hij lid van de curriculum commissie van de opleiding Fysiotherapie en lid van de centrale ethische commissie (ECO) van de HvA. Tevens is hij sinds 2023 bestuurslid van de OARSI. 

Dr. Dieuwke Schiphof

Dr. Dieuwke Schiphof

Dieuwke Schiphof is universitair docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Ze is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut, en nu werkzaam als onderzoeker op het gebied van artrose. Haar onderzoek gaat voornamelijk over het verbeteren en evalueren van de zorg voor mensen met artrose, het implementeren van goede zorg en het de-implementeren van onnodige zorg. Zij betrekt zorgverleners en mensen met artrose bij haar onderzoeksprojecten om mee te denken over de opzet, de uitvoer en de disseminatie van artrose onderzoek. Zij is coördinator van het platform Artrose Gezond (www.artrosegezond.nl), dat zij opgezet heeft om kennis en ervaringen uit te wisselen met mensen met artrose, zorgverleners en onderzoekers. Naast haar onderzoek, geeft zij les aan artsen in opleiding tot huisarts en huisartsen in opleiding tot kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

Arjan de Zwart PhD

Arjan de Zwart PhD

Arjan de Zwart is in 2011 afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft vervolgens in 2013 de master Human movement sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Sinds die tijd is hij werkzaam in Reade – centrum voor revalidatie en reumatologie, te Amsterdam, als fysiotherapeut en onderzoeker. In 2022 heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond met als onderwerp spierkracht bij patiënten met knieartrose. 

Coreline Kloek PhD

Coreline Kloek PhD

Corelien Kloek heeft een achtergrond als fysiotherapeute en gezondheidswetenschapper en is gepromoveerd op een blended interventie voor mensen met artrose aan de heup en knie. Sinds 2016 werkt zij als senior onderzoeker bij het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Hogeschool Utrecht. Hier houdt Corelien zich bezig met de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van digitale toepassingen binnen de beweegzorg. 

Mariëtte de Rooij PhD

Mariëtte de Rooij PhD

Mariëtte de Rooij werkt als fysio/manueeltherapeut en onderzoeker bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Binnen een multidisciplinair team behandelt zij mensen met chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis en artrose. In 2017 promoveerde zij op het onderwerp ‘het ontwikkelen en evalueren van een oefenprogramma op maat bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit’. Haar drive is om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden. Als projectleider implementeert zij binnen Reade het gebruik van eHealth en generieke uitkomstmaten (PROMIS) ter ondersteuning van het samen beslissen in de spreekkamer en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Dr. Geert van der Sluis

Dr. Geert van der Sluis

Geert van der Sluis studeerde in 1998 af als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool Groningen. Aan dezelfde hogeschool rondde hij in 2002 ook een opleiding medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken af. Na een periode van klinische ervaring in zowel radiotherapie (Radium Hospital, Oslo)  als fysiotherapie (ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten) te hebben opgedaan, behaalde hij in 2007 zijn master klinische gezondheidswetenschappen.

Geert is betrokken bij regionale en landelijke initiatieven rondom prehabilitatie en richtlijn-ontwikkelingen. Hij geeft regelmatig gastcolleges op verschillende hogescholen over zorgvernieuwing en voorbereiding van patiënten rondom een chirurgische ingreep. De resultaten van zijn onderzoek zijn nationaal en internationaal gedeeld op symposia en congressen.


In zijn huidige werk als fysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe heeft hij tevens een positie als programmaleider Onderzoek en innovatie rondom perioperatieve gezondheid. Sinds 1 november 2021 is hij aangesteld als bijzonder lector aan de Hanzehogeschool Groningen met een leeropdracht over hetzelfde thema.

<strong>Wendy Walrabenstein</strong>

Wendy Walrabenstein

Wendy is econoom, diëtist en promovendus. Na een carrière in de internationale, financiële wereld, studeerde zij Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij deze opleiding werkt zij nu als docent-onderzoeker. Ze is promovendus bij het Amsterdam UMC en verricht onderzoek bij Reade (Centrum voor Reumatologie en Revalidatie) naar het effect van een multidisciplinair leefstijlprogramma op reumatische aandoeningen. Vanuit haar eigen praktijk in Utrecht werkt zij ook als eerstelijns diëtist. Haar expertise ligt vooral op het vlak van plantaardige voeding, holistische leefstijlprogramma’s en inflammatie als accelerator van versnelde veroudering. 

Naast haar werk is zij als vrijwilliger werkzaam als bestuurslid (penningmeester) bij de Physicians Association for Nutrition in Nederland en als bestuurslid bij FEMI, een stichting die lokale NGO’s in ontwikkelingslanden helpt bij integrale ontwikkeling. 

Dr. Erwin van Spil

Dr. Erwin van Spil

Erwin van Spil is reumatoloog in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. Voorheen is hij ook werkzaam geweest in het UMC Utrecht en het Institute for Bone and Joint Research in Sydney. Hij heeft affiniteit en expertise op het gebied van artrose vanuit zijn werkzaamheden in zorg en onderzoek. Binnen zijn onderzoek heeft hij zich vooral gericht op het gebruik van biomarkers, stoffen in bloed en urine, om het ziekteproces van artrose beter te kunnen begrijpen, vaststellen en voorspellen. Hij neemt als expertlid deel aan het programma Uitgekomstgerichte Zorg van Zorginstituut Nederland voor artrose in knie en hand. Hij is ten slotte ook voorzitter van de werkgroep Artrose van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Niveau / Doelgroep

Niveau

Post HBODoelgroep

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. Heeft u geen account, maak dan een ACCOUNT aan. Heeft u wel een account, dan kunt u hieronder inloggen.

Door het aanmaken van een account kunt u zich sneller inschrijven voor cursussen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, en heeft u toegang tot een persoonlijke leeromgeving met alle cursusinformatie.

Gerelateerde cursussen

Dizziness

This one day course is suitable for physiotherapists, physicians and other health professionals wishing to learn how to successfully assess and treat the dizzy patient. The course is practical in nature, evidence based and fully referenced.

12 dec 2023
1 dag
Alan Sealy

Diagnostiek en behandeling van de schouder

In deze cursus wordt ingezoomd op de meest voorkomende schouderaandoeningen die typisch in de klinische praktijk van de fysiotherapeut gezien worden. De typische patiënt met schouderpijn uit de alledaagse beroepspraktijk staat dus centraal.

20 dec 2023
2 dagen
Prof. dr. Filip Struyf

Rotator cuff related shoulder pain

De belangrijkste redenen van schouderpijn zijn rotator cuff gerelateerd. Deze aandoeningen belemmeren het functioneren, zowel binnen de dagelijkse belasting als binnen het sporten, en zijn vaak maanden tot jaren aanwezig.

07 nov 2023
1 dag
Frederick Lanszweert

Diaphragm: a manual approach

Hoewel het diafragma een belangrijke regio is in het musculoskeletaal systeem, is het ook één van de meest onderbelichte zones/topics binnen de manuele therapie. Een adequate analyse en behandeling van deze structuur kan binnen jouw praktijk een grote meerwaarde betekenen in het behandelen van patiënten met specifieke musculoskeletale problemen.

24 nov 2023
1 dag
Msc. Wim van den Broeck

 

© Copyright 2023 The Fysio Game | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling